Album 1

Burgundy là một vùng trồng nho dài, mỏng kéo dài từ Chablis ở phía bắc đến Maconnais và Beaujolais ở phía nam. Khu vực nổi tiếng nhất – hoặc quan trọng nhất của nó là trung tâm Cô-oét, nơi lần lượt bao gồm Côte de Nuits – được biết đến với màu đỏ được làm từ Pinot Noir; và Côte de Beaune (thủ đô của vùng là thành phố nhà thờ Beaune xinh đẹp) – được biết đến với những người da trắng làm từ Chardonnay.

[pa_bvlq]